Actievoorwaarden

Actievoorwaarden

 • Deze bol.com kortingscode-actie met aankoopverplichting (hierna: "de actie") wordt georganiseerd door Procter&Gamble Nederland BV, Weena 505 te Rotterdam (hierna: "P&G"). De actie dient ter promotie van geselecteerde producten van P&G.
 • Deze actie loopt van 22 februari 2021 00:00 uur tot en met 28 februari 2021 23:59 uur en speelt zich uitsluitend af bij de fysieke winkels en webwinkel van Albert Heijn gevestigd in Nederland en Vlaanderen. Je kunt je kassabon uploaden t/m 21 maart 2021 23:59 uur.
 • Door deelname aan deze actie wordt de deelnemer geacht op de hoogte te zijn van deze actievoorwaarden en verklaart deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 • De Organisator is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving de Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie zal door de Organisator bekendgemaakt worden via de actiewebsite www.ah-actie.nl. Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is de Organisator gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen, die zo veel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
 • Op de Actievoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden, de Actiewebsite of de Actie dienen te worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de woonplaats van de verwerende partij.
 • P&G behoudt zich te allen tijde het recht voor om deelnemers, om haar motiverende redenen, van deelname uit te sluiten en om een kortingscode niet te verstrekken, in het bijzonder indien P&G misbruik door de deelnemer vermoedt. De deelnemer kan in die gevallen geen aanspraak op enige (schade)vergoeding maken.
 • In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door P&G.
 • De Organisator heeft alle maatregelen op technisch, organisatorisch en administratief gebied getroffen om de Actie zonder problemen te laten verlopen. Mocht de Actie desondanks tijdelijk onderbroken of eventueel stopgezet moeten worden, dan neemt de Organisator uitdrukkelijk afstand van alle verantwoordelijkheid en hebben deelnemers aan de Actie geen recht op schadevergoeding. Met betrekking tot de deelname aan de Actie, de gevolgen en de uitvoering daarvan, ziet de deelnemer af van iedere rechtsvordering tegen partners, sponsoren en medewerkers die direct of indirect betrokken zijn bij de Organisator.
 • P&G is niet aansprakelijk voor een voortijdige uitverkoop van de actieproducten.


De actie

 • Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland en Belgie woonachtige natuurlijke personen van 16 jaar en ouder die aldaar beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven.
 • Om een bol.com kortingscode t.w.v. 5,00 euro te ontvangen dien je, gedurende de actieperiode (22 februari 2021 00:00 uur tot en met 28 februari 2021 23:59 uur), 3 deelnemende producten van Ariel, Swiffer, Antikal, Lenor, Dreft Handwas, Ambi Pur, Oral-B, Gillette en/of Always aan te schaffen (met uitzondering van Gillette navulmesjes, Oral-B elektrisch poetsen en Ambi Pur toiletblokken) bij Albert Heijn of via ah.nl en je kassabon te uploaden voor 21 maart 2021 23:59 uur op de website www.ah-actie.nl. Je ontvangt jouw bol.com kortingscode uiterlijk binnen 3 werkdagen nadat je de aanvraag hebt ingediend via www.ah-actie.nl en je voldoet aan de voorwaarden. Je kassabon moet goed leesbaar zijn; je aangekochte producten, de Bonus vermelding, de datum en de volledige transactiegegevens dienen goed zichtbaar te zijn. Het systeem leest deze gegevens uit en zonder deze gegevens of wanneer deze gegevens niet leesbaar zijn kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.
 • Je kunt maximaal 3 kortingscodes per uniek huisadres/emailadres/IP-adres aanvragen. Let op: er wordt uiteraard ook gekeken naar de combinatie van deze 3. Niet bestaande huisadressen kunnen sowieso niet worden gebruikt. In geval van discussie zal een besluit worden genomen door P&G.
 • Je ontvangt je kortingscode per e-mail. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van een correct emailadres. Op dit emailadres ontvangt deelnemer zijn bevestiging van deelname. P&G is niet verantwoordelijk voor het niet ontvangen van deze email en de ontvangst van de kortingscode. Heb je na de aanvraag geen bevestiging ontvangen? Neem dan binnen de actieperiode contact op via de contactpagina.
 • Alle producten van de merken Ariel, Swiffer, Antikal, Lenor, Dreft Handwas, Ambi Pur, Oral-B, Gillette en Always doen mee aan deze actie met uitzondering van Gillette navulmesjes, Oral-B elektrisch poetsen en Ambi Pur toiletblokken.
 • De deelnemende producten zijn in de Bonus: je schaft er 3 aan en krijgt er 1 gratis. Dit staat ook duidelijk vermeld op je kassabon.
 • De bol.com kortingscode is 3 jaar geldig.
 • De kortingscode is alleen voor persoonlijk gebruik.
 • Op de kortingscode zijn de bol.com cadeaubonvoorwaarden van toepassing.
 • De kortingscode of de restwaarde is niet inwisselbaar voor geld.
 • Je kunt de kortingscode gebruiken op het gehele bol.com assortiment.
 • De persoonsgegevens die worden gevraagd om je aanvraag te kunnen verwerken worden binnen 3 maanden na afloop van de actie verwijderd. Je persoonsgegevens worden niet doorverkocht of gebruikt voor andere doeleinden dan voor de verwerking van jouw aanvraag. Door deel te nemen aan deze actie ga je hiermee akkoord. Bewaar de kassabon tot je de kortingscode hebt ontvangen. We kunnen de kassabon als bewijs opvragen.
 • Medewerkers van Albert Heijn zijn uitgesloten van deelname.
 • FFO Nederland BV (hierna: "FFO"), als beheerder van de website www.ah-actie.nl, en P&G, als organisator van deze promotie, zijn de verwerkingsverantwoordelijken van je persoonsgegevens. FFO zal de gegevens die je met haar deelt via haar website verwerken in lijn met haar privacybeleid en met als doel je deze promotie te verstrekken. FFO zal je gegevens niet meedelen aan derde partijen en zal je gegevens onmiddellijk na het verstrekken van deze promotie verwijderen. Je kunt je recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die FFO over je heeft, uitoefenen door contact op te nemen met FFO via info@ffo.nl. Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens en je privacyrechten kan je ook steeds het privacybeleid van FFO en het privacybeleid van P&G consulteren op https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml.


Deelnemen

 • Om een bol.com kortingscode t.w.v. 5,00 euro te ontvangen koop je gedurende de actieperiode (22 februari 2021 00:00uur t/m 28 februari 2021 23:59uur) 3 deelnemende actieproducten bij Albert Heijn of via ah.nl.
 • Ga naar www.ah-actie.nl
 • Klik op de button "Upload hier je kassabon"
 • Vul de gevraagde persoonsgegevens in
 • Upload je kassabon. Heb je een online bestelling gedaan? Dan upload je een kopie van de kassabon die je van de bezorger hebt gekregen. Je aankoop heeft plaatsgevonden tussen 22 februari 2021 00:00 uur en 28 februari 2021 23:59 uur
 • Verstuur je aanvraag ten laatste voor 21 maart 2021 23:59 uur
 • Let op: je kunt maximaal 3 aanvragen per huishouden doen. Hierbij wordt gekeken naar de combinatie van emailadres/huisadres/IP-adres.
 • Je kunt per unieke kassabon 1 aanvraag doen voor 1 kortingscode. Heb je meer dan 3 actieproducten gekocht? Zorg er dan voor dat deze op een nieuwe unieke kassabon staan. De kassabonnen worden automatisch gecontroleerd en mogen daarom per bon maximaal 3 actieproducten te bevatten. Let op: je kunt maximaal 3 kassabonnen indienen per huishouden/emailadres/ip-adres.


Inwisselen van jouw kortingscode

 • Voeg je kortingscode toe in je bol.com account


Overig

 • Als je vragen hebt over deze actie of over je deelname dan kun je contact opnemen via info@ffo.nl of via telefoonnummer 033-2542120 (normale gesprekskosten).
 • Op uiterlijk 30 april 2021 worden de gegevens van alle deelnemers verwijderd, heb je nog vragen die betrekking hebben op deze actie of jouw deelname? Stel deze dan voor 30 april 2021, na deze datum kunnen we je helaas niet meer helpen en vervalt je recht op een kortingscode.
 • Gebruik van de door P&G ter beschikking gestelde kortingscode is voor rekening en risico van de deelnemer. P&G kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actievoorwaarden of deze Actie. P&G is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook voortvloeiende uit deelname aan deze Actie en/of het gebruik van de bol.com kortingscode.
 • Door deelname aan deze actie verklaar je je akkoord met de actievoorwaarden.